Cestné komunikácie

Výstavby diaľničných úsekov a rýchlostných komunikácií  (Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Česká republika, Chorvátsko).

 

Výnimoční ľudia majú výnimočné požiadavky

Výnimočné požiadavky si vyžadujú výnimočné riešenia, ktoré ponúka len výnimočná spoločnosť, ktorá je tu len pre vás.

Didaktické pomôcky

Spoločnosť StarExpo sa zaoberá aj predajom didaktických pomôcok ako sú simulátory opilosti, účinku drôg a fajčenia používané na prevenciu.